Künye – Ekip

Hukuk

Av. Emir Gürbüz- emiragurbuz@gmail.com

İmtiyaz Sahibi

Ali Kaan Cerit – kaan@wwturkiye.org

WW1 Türkiye

Uygar Öztürk • Yunus Güleç • Koray Yıldırım • Emre Kumcu

WW2 Türkiye

Uygar Öztürk • Koray Yıldırım • Emre Kumcu • Oğuz Kayra

Daima izindeyiz...