Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Buradan itibaren “Sözleşme” olarak anılacaktır), https://wwturkiye.org/ sitesi adına Mehmet Fatih Harmandalı ile (Buradan itibaren “WWTÜRKİYE” olarak anılacaktır.) siteyi ziyaret edecek internet kullanıcıları (Buradan itibaren “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

 1. WWTÜRKİYE; dünya savaşları ve savaş arası döneme ilişkin tarihsel içerik ve bilgileri yabancı dilden Türkçeye kazandıran, özgün içerikler üreten, yayınlayan ve dağıtan ticari maksatlı bir internet sitesidir.

 2. Kullanıcı, WWTÜRKİYE’yi ziyaret ederek işbu sözleşmeye, WWTÜRKİYE tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun hareket etmeyi taahhüt ettiği addolunur.

 3. WWTÜRKİYE’de yer alan ve alacak her türlü bilgi, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, grafikler vs. kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, WWTÜRKİYE editörleri tarafından yayınlanacaktır.

 4. WWTÜRKİYE’de yer alan içerikleri site dışında amacına aykırı kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak ve şahsi kullanım dışında depolamak, internet başta olmak üzere radyo-televizyon ve sair işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar vasıtasıyla yayınlanması yasaktır. Kullanıcı WWTÜRKİYE’de yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda kullanamaz. Aksi halde; WWTÜRKİYE tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

 5. WWTÜRKİYE’de yer alan içeriğin alıntılanması, ancak sınırlı kullanım çerçevesinde, kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin bağlantı uzantısını vermek kaydıyla mümkündür. Sınırlı kullanım, içeriğin özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için WWTÜRKİYE’nin ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak şekilde olmalıdır. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun tazminat talebine ilişkin hükümleri saklıdır.

 6. WWTÜRKİYE, içeriklerde ve e-postalarında sitenin amacına uygun olarak üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve bağlantılarını ekleyebilir. Kullanıcının bu bağlantılar üzerinden başka internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler WWTÜRKİYE’nin kontrolü altında olmadığı gibi bu sitelere ilişkin olarak WWTÜRKİYE’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak WWTÜRKİYE’nin hiçbir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.

 7. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin WWTÜRKİYE’yi kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veri tabanlarını ya da sunucuları işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak sitenin ve sağlanan hizmetlerin işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, sisteme kayıtlı kişisel verileri kullanamaz, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcılara zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez. Bunun gibi hukuka aykırı ve WWTÜRKİYE’ye zarar verecek davranışlara karşı WWTÜRKİYE’nin tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

 8. İnternet sitesinde virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için WWTÜRKİYE yönetimi tarafından her türlü gerekli önlem alınmış olsa da kullanıcının teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde WWTÜRKİYE bu zarardan sorumluluğu bulunmamaktadır.

 9. Kullanıcı, WWTÜRKİYE’deki yeni içerikler, reklam ve duyurulardan haberdar olmak için WWTÜRKİYE e-posta listesine kaydolabilir. Kullanıcının e-posta listesinden çıkmak için gönderilen e-postanın altındaki bağlantıya tıklaması gerekmektedir.

 10. WWTÜRKİYE, kişiler verilerin güvenliği konusunda kullanıcıları taahhüt eder. Kullanıcının IP, sistemi tarayıcı, e-posta bilgileri WWTÜRKİYE altyapısında korunmakta olup bu bilgileri üçüncü kişilerle kullanıcıların rızası hilafına paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak WWTÜRKİYE, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir. Bu bilgilerin Türk hukuku anlamında Mücbir sebep teşkil eden haller ve siber saldırı karşısında üçüncü kişilerin eline geçmesi karşısında WWTÜRKİYE’nin sorumluluğunu bulunmamaktadır

 11. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili kabul edilmiştir.

 12. Taraflar, bu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, WWTÜRKİYE’nin defter kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi, erişim kayıtları vb.) cari Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında bağlayıcı ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 13. WWTÜRKİYE’nin bu sözleşmede yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

 14. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

 15. Bu Sözleşme WWTÜRKİYE’ye yeni özellikler eklendikçe kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu belge 3 Mart 2017 tarihinde düzenlenmiş güncellenmemiştir.

 

Adres: Kartaltepe Mahallesi, Pelinli Sokak, No: 16, Bahadır Apartmanı, Daire 3, Bakırköy/İstanbul.

E-posta: info@wwturkiye.org

Daima izindeyiz...