Kitap Önerileri

Jeremy Black – Kısa İngiltere Tarihi, Çev. Ekin Duru / Say Yayınları

Kader Gül

Jeremy Black tarafından kaleme alınan A Short History of Britain, ülkemizde Kısa İngiltere Tarihi adıyla yayımlanmıştır. Eserde, Roma öncesindeki Britanya topraklarının 1400’e kadar aldığı hal ve Britanya tarihinin günümüze dek geçirdiği aşamalar ele alınır. Britanya’nın tarih/kimlik sorunsalını ele alırken, aynı zamanda geçmişteki arayışlara da ışık tutan yazar; olaylar ile olguları ilişkilendirmek ve şahısların etkilerini göstermek için perspektifi zaman zaman genişletir. Bu da zamanda sıçrayarak hadiselerin tekrar ele alınmasına yol açar.

Sanayi Devrimi ile değişen dünyada, artık Sosyal Darwinizm sadece insanlar için değil; imparatorluklar için de geçerlidir. Çağdaş Britanya ise bu güç mücadelesindeki yerini sağlamlaştırmak için sırtını kölelik ve emperyalizme dayamıştır. 1. ve 2. Dünya Savaşlarının ardından, savaşın her iki tarafı da büyük kayıplar vermiş; bu kayıplar korkmuş insanların tekrar güven içinde yaşama isteği ise yeni bir sorunun ortaya çıkmasına yol açmıştır: Göç.  Bu göç olgusunun, çağdaş Britanya’daki politik, sosyal ve kültürel etkisi ancak 1950’lerde su yüzüne çıkar. Göçlerden kaynaklanan sonuçlar İngiliz kültüründe, televizyonlarda giderek daha popüler olan şecere araştırma programlarında, romanlarda ya da oyunlarda işlenen önemli bir konu oluşturur. Richard Bean’ın 2009’da Ulusal Tiyatroda sergilenen English People Very Nice adlı oyununda göçlerden kaynaklanan sosyal meseleleri ele almıştır.

Küreselleşen dünyanın başa çıkması gereken bir problemi daha vardı: Çevre Kirliliği. Ne yazık ki dünya, 2 dünya savaşı görmüş, atom bombası patlatmış, nükleer savaşın eşiğine gelmiş; köleliği kaldırmış, demokrasiyi getirmiş, oy hakkını tanımış, fakat tüm bunlar olurken çevreye verdiği zararı unutmuştur. 2000’lerde küresel ısınma göstergeleri arttıkça insanlar tehlikenin boyutunun ayrımına varır.

Kısa İngiltere Tarihi barındırdığı istatiksel bilgiler ve içerdiği ayrıntılarla değerli olmasına karşın üzerinde durulması gereken bir nokta daha var ki o da yazarın tutumudur. Bilhassa kölelik ve emperyalizm hususlarında yeni bir algı yaratma çabası gözden kaçmamaktadır. Tarihi konu edinmesiyle, tarihe hizmet etmesinin yanı sıra bir milletin ya da yönetimin kişiliğini ortaya koyan bu eserin, aynı zamanda bir yüceltme politikasına hizmet ettiği okurlar tarafından da gözden kaçmayacaktır.

Daima izindeyiz...
%d blogcu bunu beğendi: