Interbellum Kısa Okuma

haber Baslik

İspanya İç Savaşı’nda Bir İşkence Yöntemi Olarak “Modern Sanat”

Kısa Okuma 4 okunma

İspanyol sanat tarihçisi Jose Milicua, İspanyol İç Savaşı döneminde bazı hapishane hücrelerinin mahkûmlara işkence etmek amacıyla 3 boyutlu çizimler...

haber Baslik

Evden Çok Uzakta – Çekoslovak Alayı’nın Rus İç Savaşı’ndaki Nefes Kesen Öyküsü

Kısa Okuma 3 okunma

“Bu gezgin ordunun gösterdiği maneviyat ve cesaret, hem Çek Cumhuriyeti’nde hem de Slovakya’da efsane mertebesindeyken, alayın yapmayı başardıkları Birinci Dünya...

haber Baslik

Kiev Taarruzu ve Bolşevik Cephesi’nde Rus Milliyetçiliği Tiradları — 29 Nisan 1920

Kısa Okuma 3 okunma

Sovyetler Birliği, Avrupa ve dünyanın geri kalanındaki milliyetçilik düşüncesini kapitalizmin bir uzantısı olmaya indirgemişken, kendisi, özellikle de harici harplerde...

haber Baslik

General Ali Fuat CEBESOY ve Kronstadt İsyanı (1921): Tarihi Bir Dipnot

Kısa Okuma 3.940 okunma

Petrograd1 yakınlarında bulunan Kronstadt donanma üssünde 1 – 18 Mart 1921 tarihinde yaşanan Kızıl denizciler isyanı henüz rayına oturmamış...

haber Baslik

J.D. Gregory’nin 1920 Harbi’ndeki 1939 Kehaneti…

Kısa Okuma 225 okunma

1920 tarihli Leh-Sovyet savaşının anlatıldığı “White Eagle — Red Star”ın 242. sayfasında, İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nın Baltık ve Doğu Avrupa’dan sorumlu “Kuzey...

Daima izindeyiz...